Op donderdag 23 maart is de eerste steen gelegd voor de nieuwe sorteerhal met nieuwe afvalscheidingsinstallatie en energieopwekking van Cirwinn BV. De onthulling van de eerste steen werd gedaan door Gebke van Gaal, gedeputeerde van de Provincie Flevoland en Maaike Veeningen, wethouder van de Gemeente Almere.

 

Daarnaast spraken zij beiden mooie woorden over de waardevolle bijdrage van Cirwinn aan een circulaire toekomst.

 

 

 

De nieuwe hal wordt gemaakt van 100 % gerecycled beton en wordt met duurzame materialen gebouwd.

Bij materiaalkeuzes is daarbij ook steeds hergebruik en recycling meegewogen.

Ook krijgt deze hal een dubbelfunctie, namelijk afval sorteren en energie opwekken voor eigen gebruik en opslag in batterijen.

In de nieuwe Multi-sorteerinstallatie wordt zowel PMD+, bedrijfsafval en Bouw- en Sloopafval gesorteerd. Uit de diverse soorten afval gaan wij zoveel mogelijk grondstofstromen maken welke direct weer in gezet kunnen worden voor verdere recycling en het maken van nieuwe secundaire producten.

In navolging tot ons buurland België realiseren wij dat binnenkort het na-scheiden van bedrijfsafval ook verplicht wordt in Nederland zodat zo min mogelijk afval in de verbrandingsoven gaat. Cirwinn BV is met deze lijn op de toekomst voorbereid om zoveel mogelijk materialen voor duurzaam hergebruik geschikt te maken.

De sorteerhal word zo gebouwd dat deze kan worden voorzien van zoveel mogelijk zonnepanelen waardoor Cirwinn BV zelfvoorzienend wordt voor al haar activiteiten. De overcapaciteit in onze stroomopwekking wordt uitgewerkt in een plan om in samenwerking met omliggende zonne- en windmolenparken een eigen productie op te zetten om groene waterstof te produceren. Ook het ontlasten van het elektriciteitsnet en het mede oplossen van de netcongestie hoort wat ons betreft tot de mogelijkheden.

In 2017 won Cirwinn de Upcycle City competitie van de gemeente Almere, mogelijk gemaakt door het programma Almere 2.0. Hierbij werd gevraagd om mee te denken aan een circulaire oplossing voor reststromen uit de stad om zo nieuwe economische bedrijvigheid te stimuleren. Bovenstaande activiteiten zijn voortvloeiend uit het Upcycle City project.

We gaan deze lijn doorzetten en continu de processen analyseren, innoveren en verduurzamen.