Plastic veroorzaakt enorme hoeveelheden aan vervuiling, zowel in oceanen als op het land. Nu worden veel plastic producten één keer gebruikt en daarna afval. Van dit weggegooide afval, wordt 50% verbrand. Almere pakt dit aan om werk te maken van de circulaire economie door op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen en zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot te produceren. Hiervoor ontwikkelt Almere (de gemeente Almere, Cirwinn en Save Plastics) in samenwerking met Europese partners een circulaire plastic fabriek.

De circulaire plasticfabriek in Almere

Plastic voor eenmalig gebruik krijgt nu een duurzaam leven als onderdeel van een nieuw project om afval om te zetten in nieuwe waardevolle producten voor de openbare ruimte. Het college van de gemeente Almere heeft als onderdeel van de programmalijn Energy on Upcycling ingestemd met het opstarten van een innovatiepartnerschap voor de realisatie van een circulaire plasticfabriek in Almere. Deze fabriek verwerkt moeilijk recyclebare plastic (bonte folie en mixed plastic) tot bijvoorbeeld steigers, walbeschoeiing of bankjes. Commerciële partij Save Plastics is via een aanbesteding door de gemeente Almere geselecteerd om de fabriek te bouwen en exploiteren. In de fabriek worden diverse pilots voorbereid en uitgevoerd op de beoogde locatie is Almere Buiten. De rol van Cirwinn in dit project is het ter beschikking stellen van locatie vergunningen, sorteren van plastic en leveren van benodigde faciliteiten.

Financiering vindt o.a. plaats vanuit het Europese subsidieproject Transform-CE van het programma Interreg North-West Europa als onderdeel van de European Regional Development Fund.

Ontwikkeling circulaire economie plastic afval

Het project heeft als doel om de circulaire economie voor plastic afval voor Noord-West Europa te ontwikkelen. Door plastic voor eenmalig gebruik te recyclen en te opwaarderen, vraag naar gebruikte producten te creëren en afvalstorting van waardevol plastic te voorkomen. Het project verwacht 2580 ton plastic afval te verminderen in 3 jaar. Hiervoor worden twee pilotfabrieken opgezet, één in het Verenigd Koninkrijk (Manchester) en één in Nederland (Almere). TRANSFORM-CE gebruikt daarbij alle soorten plastic voor eenmalig gebruik: van laagwaardig plastic naar nieuwe producten via de techniek intrusie/extrusie (fabriek in Almere) tot hoogwaardige plastic naar producten via een 3D printtechniek (fabriek in Manchester). De bouw van de twee fabrieken zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

Meer informatie over het project: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/transform-ce-transforming-single-use-plastic-waste-into-additive-manufacturing-and-intrusion-extrusion-moulding-feedstocks-and-creating-a-new-circular-economy-model-for-nwe/