Afval recyclen

Wat is nu eigenlijk afval?

Dat is geen gemakkelijke vraag. Wat voor de één afval is, is voor de ander een grondstof. Toch kunnen we over het algemeen zeggen dat alles wat je weg wilt gooien, afval is.

Afval is niet waardeloos!

Afval is vaak helemaal geen nutteloze rest, maar in veel gevallen geschikt voor hergebruik.

Bedrijven en particulieren kunnen hun afval door de CIRWINN laten ophalen of zelf afleveren  op onze locatie. Hier worden diverse afvalstromen geaccepteerd met als doel om deze volledig te hergebruiken. Hiermee realiseren wij het Cradle to Cradle-principe.  (het zoeken naar de mogelijkheden om producten zodanig te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn).

Waar mogelijk maken wij van ontvangen afvalstromen weer toepasbare bouwstoffen en proberen wij zoveel mogelijk aangeleverd gemengd afval te scheiden in bruikbare monostromen.

Welke afvalstromen wij recyclen

Glasrecycling

Glasrecycling

Glas recycling Tussen glasbak en glasfabriek doorloopt het glas een uitgebreid traject bij het recyclingbedrijf. Daar maakt men het glas uit de glasbakken geschikt voor hergebruik. Na de bewerking van het ingezamelde glasbakkenglas bij het recyclingbedrijf verlaten de...

Lees meer
Groenafval

Groenafval

Groenafval recyclen Bij werk in de tuin of plantsoen komt groenafval vrij, dit bestaat uit grassoorten, takken van diverse bomen, struiken, blad wat van de bomen is gevallen. Afhankelijk van de kwaliteit worden deze stromen opgewerkt tot...

Lees meer
Oud papier

Oud papier

Oud papier recyclen Overal waar je kijkt is oud papier of karton, maar door het digitaliseren worden deze stroom wel langzaam kleiner. Het meeste nieuwe papier en karton wordt gemaakt van houtsnippers en afvalpapier. Een groot voordeel van...

Lees meer
Puin

Puin

Puin beton recycling Bij sloop en verbouwingswerkzaamheden komen er meerdere puinstromen, betonpuin en metselpuin zijn de meest voorkomende. Deze puinstromen worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden ingezameld in beton en een gemengde...

Lees meer
Hout

Hout

Hout recyclen Van alle houtsoorten kunnen er veel hergebruikt worden, deze worden door sorteren, vermalen, drogen, weer tot een nieuw product gemaakt. Houtvezels kunnen worden gebruikt bij het maken van nieuw papier. Ook wordt hout wat nog niet...

Lees meer
Plastic

Plastic

Plastic en kunstof recycling Veel van de producten welke wij kennen in onze maatschappij zijn gemaakt van plastic. Er zijn veel soorten plastic, deze kunnen door middel van sorteren, vermalen, wassen en drogen, geschikt gemaakt worden voor...

Lees meer
PET flessen

PET flessen

Petflessen recycling Mag jij weleens lege frisdrankflessen naar de supermarkt brengen en het geld houden? Dit systeem is opgezet om mensen te stimuleren flessen niet weg te gooien maar terug te brengen naar de supermarkt, zodat de flessen...

Lees meer
Textiel

Textiel

Textiel recycling Textiel kan op twee manieren opnieuw gebruikt worden. Kleding die jij niet meer draagt omdat het niet meer past of omdat je het niet meer mooi vindt, kan misschien nog wel door iemand anders gedragen worden. Dan heet het geen...

Lees meer
Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval recyclen Ongeveer de helft van ons huishoudelijk afval wordt opnieuw gebruikt. Dat scheelt vervuiling van het milieu, grondstoffen en energie. Veel dingen die je weggooit, kun je opnieuw gebruiken. Er kan ook iets anders van...

Lees meer

Zelf afval aanleveren?

Dit kan van maandag t/m vrijdag van 7:00-16:30 of stuur ons een bericht.