Over CIRWINN

Onze ambitie

We zijn ons steeds meer bewust van de schadelijke effecten van het afval op het milieu en nog meer van het belang op afvalscheiding. Er is grote behoefte aan een duurzame afvalscheiding waarbij we de diverse soorten afval kunnen inzetten als nieuwe grondstof of herbruikbare bouwstof en / of energiedragers.

Daarnaast zijn er diverse soorten afval die als brandstof kunnen dienen voor de productie van duurzame energie. Onze ambitie is het streven naar een maximaal rendement uit afval te kunnen halen.

Hoe spelen we hierop in?

De markt heeft behoefte aan oplossingsgerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame recyclemethoden, een gezonde leefomgeving en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen alle wet- en regelgeving.

Door pro-actief en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil CIRWINN binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.

Historie

Zo zijn wij begonnen…

Uit een samenwerking tussen vijf aannemers ontstond Recyclingmaatschappij Vijfhoek waarvan Reimert Groep vanaf dag 1 aandeelhouder is. Op een kleine locatie is het begonnen met het op en overslaan van afvalstoffen, gerelateerd aan de aannemerij. In 2010 besloten vier van de aandeelhouders hun aandelen te koop aan te bieden, waardoor Vijfhoek Recycling in handen kwam van twee partijen, Reimert Groep uit Almere en Van Werven BV uit Oldebroek.

In 2016 was er een Europese aanbesteding uitgeschreven onder de naam “Upcycle City”, hierin werd een partnerschap aangegaan met o.a. Theo Pouw Groep. Deze aanbesteding is in 2017 winnend afgesloten. In 2018 is Theo Pouw Groep van partner toegetreden als aandeelhouder. De drie aandeelhouders hebben de aandelen gelijkwaardig verdeeld.

Door dit vernieuwde partnerschap is Vijfhoek gewijzigd in de nieuwe naam CIRWINN B.V.

CIRWINN staat voor Circulair en het Winnen van grondstoffen. Op het nu 7 hectare grootte terrein vinden tal van recyclingprocessen en innovaties plaats. In de laatste jaren is er een hypermoderne betoncentrale toegevoegd welke gebruik maakt van zonenergie, 100% waterrecycling en secundaire grondstoffen. Deze secundaire grondstoffen worden gemaakt in de door ons zelf ontwikkelde puinwasinstallatie, welke door middel van diverse technieken betonpuin tot secundaire grondstoffen maakt.