Over CIRWINN

Onze ambitie

We zijn ons steeds meer bewust van de schadelijke effecten van het afval op het milieu en nog meer van het belang op afvalscheiding. Er is grote behoefte aan een duurzame afvalscheiding waarbij we de diverse soorten afval kunnen inzetten als nieuwe grondstof of herbruikbare bouwstof en / of energiedragers.

Daarnaast zijn er diverse soorten afval die als brandstof kunnen dienen voor de productie van duurzame energie. Onze ambitie is het streven naar een maximaal rendement uit afval te kunnen halen.

Hoe spelen we hierop in?

De markt heeft behoefte aan oplossingsgerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame recyclemethoden, een gezonde leefomgeving en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen alle wet- en regelgeving.

Door pro-actief en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil CIRWINN binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.