Activiteiten

Grondbank BRL 9335

Deze BRL is benodigd voor het samenvoegen van kleine partijen grond en keuren van samengestelde depots grond.

Middels de BRL 9335-1 kunnen kleine partijen zonder en met voorinformatie worden samengevoegd tot 100 ton, vervolgens kunnen deze op basis van gelijke milieuhygiënische kwaliteit tot 2.000 ton worden samengevoegd.

De BRL 9335-1 waarborgt het proces van:

  • Acceptatie
  • Ingangscontrole
  • Depotopslag
  • Monstername
  • Partijbeheer
  • Bestemmingsadvies
  • Melding bij AgentschapNL
  • Begeleidingsformulieren
  • Afgifte certificaat en Milieuhygiënische verklaring