Acceptatiereglement

PUIN

Wij accepteren bij het puin alleen:

 • Betonpuin
 • Baksteen- en metselwerkpuin
 • Asfaltpuin

Het puin mag maximaal (massa/volume) verontreinigd zijn met 5% zand en maximaal 1% niet steenachtig materiaal (gasbeton en durox worden beschouwd als zand).

Puin afkomstig van sorteerinstallaties en milieustraten mag maximaal 5% m/m materiaal bevatten kleiner dan 11,2 mm.

Teervrij asfalt wordt enkel geaccepteerd indien voor aanvoer uit vooronderzoek blijkt dat de aan te leveren partij niet teerhoudend (concentratie PAK (10 VROM) ≤ 75 mg/kg d.s.) is.

In het puin accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Asbest, asbesthoudend materiaal of asbestgelijkend materiaal
 • Gips
 • Dakbedekkingsmaterialen
 • Schoorsteenpuin/roet
 • Huishoudelijk afval of gelijkend
 • Gevaarlijk afval
 • Teerhoudend asfalt

GROENAFVAL

Wij accepteren bij het groenafval alleen:

 • Snoeihout (takken en stammen, diameter <20 cm)
 • Stobben (diameter <20 cm)
 • Maaigoed (niet vervuild)
 • Plantaardig slootvuil (niet vervuild)
 • Bladafval (gras, haagscheersel en bloemen)
 • Planten / Struiken

In het groenafval accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Gevaarlijk afval
 • Bouw- en Sloopafval
 • Bedrijfsafval
 • GFT afval
 • Dakriet
 • Mest of meststoffen
 • Grond/zand (verontreinigd)
 • Verpakkingsafval

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Wij accepteren bij het Bouw- en Sloopafval alleen:

 • Hout A/B
 • Ferro en non ferro metalen
 • Papier / Karton
 • Folies (licht vervuild)
 • Vloerbedekking
 • Isolatiemateriaal (o.a. steen/glaswol en piepschuim) < 10%
 • Glas < 2%
 • Gips/Gasbeton en Giboblokken < 5%
 • Overige bouwafvalstoffen

In het Bouw- en Sloopafval accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Asbest, asbesthoudend materiaal of asbestgelijkend materiaal
 • Dakbedekking Banden / Rubberafval
 • Verontreinigd verpakkingsmateriaal van onder andere: verf, houtverduurzamingsmiddelen, zuren, lijmen & kitten
 • Huishoudelijk gelijkend bedrijfsafval of niet zijnde bouw- en sloopafval
 • Energiehouders en batterijen
 • Verbrande restanten
 • Gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
 • Grond
 • Bielzen, geïmpregneerd hout
 • Matrassen

GROND

Wij accepteren bij Grond alleen:

 • Grond
 • Zand
 • Bagger
 • Minerale slib

In de grond accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Asbest, asbesthoudend materiaal of asbestgelijkend materiaal
 • Puinafval
 • Houtafval
 • Bouw- en Sloopafval
 • Dakbedekkingsmaterialen
 • Huishoudelijk afval of gelijkend
 • Gevaarlijk afval
 • Overige afvalstoffen / verontreinigingen

HOUT

Wij accepteren bij Houtafval A/B kwaliteit alleen:

 • Massief hout, al dan niet behandeld met verf en/of lak
 • Spaan- en vezelplaat (geperst hout)
 • Geplastificeerd hout Hard- en zachtboard
 • Hardhout Verlijmd hout In het

Houtafval A/B kwaliteit accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Geïmpregneerd hout Bielzen Hout aangetast door water Metalen > 5%
 • Kunststoffen
 • Verbrande restanten hout
 • Overige afvalstoffen

Wij accepteren bij Houtafval C kwaliteit alleen:

 • Bielzen
 • Gewolmaniseerd of gecreosorteerd hout
 • Overige houtsoorten

In het Houtafval C kwaliteit accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Metalen > 5%
 • Kunststoffen
 • Verbrande restanten hout
 • Overige afvalstoffen

BOUW- EN SLOOPAFVAL RESIDU / RESTAFVAL

Wij accepteren bij BSA Residu/Restafval alleen:

 • Kantoorafval
 • Kantineafval
 • Papier / Karton
 • Verpakkingsmateriaal
 • Organische reststoffen

In het BSA Residu/restafval accepteren wij géén van de onder genoemde stoffen:

 • Chemisch afval
 • Verbrand afval
 • Batterijen en/of accu’s
 • Banden
 • Explosieve afvalstoffen, zoals vuurwerk etc
 • Asbest of asbest gelijkend materiaal
 • Wit en Bruingoed
 • Grond/zand
 • Puinafval
 • Overige stromen die niet brandbaar zijn

Download dit acceptatiereglement als PDF: