NIEUWE PUINSCHEIDINGSINSTALLATIE IN GEBRUIK GENOMEN

Deze puinscheidingsinstallatie zorgt ervoor dat betonpuin hoogwaardig hergebruikt kan worden.

CIRWINN, UW
PARTNER
IN RECYCLING

Doe ook mee aan een circulaire economie!

SAMEN CIRCULAIR MET CIRWINN

Onze circulaire ambitie

Er is grote behoefte aan een duurzame afvalscheiding om de schade van afval aan de natuur te beperken.

Lees meer over ons

Afval wordt grondstof

Wat is nu eigenlijk afval? Dat is geen gemakkelijke vraag. Wat voor de één afval is, is voor de ander een grondstof.

Lees meer over afval…

Producten van afval

CIRWINN verwerkt vele soorten afval tot bruikbare grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Lees meer over onze producten…

Oplossingsgerichte partner voor overheid en bedrijven

De markt heeft behoefte aan oplossingsgerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame recyclemethoden, een gezonde leefomgeving en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen alle wet- en regelgeving.

Door pro-actief en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil CIRWINN binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.

Provincie Flevoland – Circulaire toekomst Flevoland 2030

Hoe kan de circulaire economie er in Flevoland in 2030 uitzien? Dat is te zien in de documentaire Circulaire Toekomst Flevoland 2030. De provincie heeft een droombeeld over hoe de circulaire economie er in Flevoland in 2030 uit zou kunnen zien.

Omdat wij dit droombeeld niet in ons eentje kunnen bereiken, hebben we circulaire koplopers in Flevoland gevraagd om te vertellen wat zij nu al doen en vooral wat ze de komende jaren nodig hebben om nog verder te komen. In de documentaire Circulaire Toekomst Flevoland 2030 wordt dit verbeeld:

CRADLE TO CRADLE

Realisatie C2C-principe

Bedrijven kunnen hun afval door de CIRWINN laten ophalen of zelf afleveren op onze locatie. Hier worden diverse afvalstromen geaccepteerd met als doel om deze volledig te hergebruiken. Hiermee realiseren wij het C2C-principe (Cradle to Cradle: cyclus van wieg naar wieg). Het afgelopen jaar is 87 % van de aangeleverde afvalstromen gerecycled. 13% is nuttig gebruikt!

Daar waar mogelijk maken wij van ontvangen afvalstromen weer toepasbare bouwstoffen en proberen wij zoveel mogelijk aangeleverd gemengd afval te scheiden in bruikbare monostromen.

Realistatie C02 besparing;

Onze partners

De bedrijven en organisaties die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en/of uitvoering van de verschillende processen om afval te verwerken naar grondstoffen en producten.

Producten voor Agro, Bouw, Tuin en Infra

Advies over uw reststromen?

Wilt advies over uw afval, de verwerkingsmogelijkheden, regelgeving of heeft u andere vragen?

Neem gerust contact op.

Wij helpen graag het maximale uit uw reststromen te halen.

Contactformulier


    Doe mee met afval 100% hergebruiken

    Laat ook uw afval verwerken tot grondstof om zo min mogelijk het milieu te belasten.

    Zo werken we samen naar een volledig circulaire economie!